MOMENTEEL ZIJN WIJ GESLOTEN

Bel: 085 016 00 74
Liever telefonisch bestellen?

0 item(s)

Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet heeft u als privé klant (niet zakelijk) een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via webshops gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

Bedenktijd / afkoelingperiode / zichttermijn
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Procedure
Geef uw retouraanvraag door via dit contactformulier, via email (contact@zonnebanklampen.expert) of telefoon (085-0160074). Vermeld in elk geval uw ordernummer en de reden van retour. Wij informeren u vervolgens over de exacte retourenprocedure. U ontvangt het betalde bedrag inclusief eventuele verzendkosten binnen uiterlijk 14 dagen terug op uw rekening.

Porto van retouren zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door MontiQ BV binnen 14 dagen uitgevoerd.

Uitzonderingen
Voor op maat geproduceerde producten die in opdracht zijn gemaakt gelden uitzonderingen. Gebruikte zonnebanklampen en/of starters die retourkomen zullen naar waarde worden gecrediteerd.